Affärsjuristen
är Ditt verktyg för
ökad lönsamhet

PONTUS Wallin, ADVOKAT

Advokatfirman Gottholdson Wallin biträder svenska och utländska klienter med kvalificerad affärsjuridisk rådgivning. Bland våra klienter återfinns såväl ägarledda företag och entreprenörer, som etablerade industrier, fastighetsägare och detaljhandelsföretag.

När behov uppstår för problemlösning – oavsett om det
är i förebyggande syfte eller när en tvist redan är ett faktum – avlastar vi Dig och Ditt företag. Vi finns till för att underlätta för Dig som företagare eller fastighetsägare att nå Dina mål.